در کلاس های رباتیک دانش آموزان با آموزش و آشنایی با ابزارها و چگونگی استفاده از آن ها در ساخت ربات ها ، موفق به ساختن آسیاب بادی ، گریپر یا چنگک و گیربکس تعادلی شده اند و برای آزمایش استحکام و مقاومت ربات های خود ، با هم مسابقه می دهند.

گزارش تصویری :