شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان دادمان، خیابان درختی شمالی، مجتمع فرهنگی آموزشی آل طه ، دبستان دخترانه گلستان آل طه

تلفن :22081479-22081486

تلگرام : aletahagirl@

رایا نامه :aletahamanager@gmail.com