افتخارات

افتخارات سال تحصیلی 98-97

کسب رتبه ممتاز و دریافت تندیس هوشمند سازی از طرف اداره کل آموزش و پرورش

2

کسب رتبه پنجم در آزمون تیمز در سطح منطقه2

کسب رتبه های ممتاز جهانی در مسابقات ریاضی استرالیا2018

کسب  دیپلم افتخار در مسابقات ریاضی کانگورو

 

کسب رتبه دوم و مدال نقره در مسابقات رباتیک دانشگاه تهران

کسب رتبه دوم مسابقه روزنامه دیواری در سطح منطقه دو