جشنواره آدم برفی

با آمدن فصل زمستان جشنواره آدم برفی در مدرسه برگزار شد.

با آمدن فصل زمستان جشنواره آدم برفی در مدرسه برگزار شد. 

در فستیوال ساخت آدم برفی بچه ها با خلاقیت خود و با استفاده از وسایل مختلف عروسک و مجسمه هایی به شکل آدم برفی ساختند.

در این مسیر ضمن شکوفایی خلاقیت آنها کار با ابزارهای مختلف را فرا گرفته و تکنیک های مختلف هنری‌ را می آموزند.

این روش برای افزایش مهارت دست ورزی کودکان نیز بسیار مناسب است.

علاوه بر این خوراکی های زمستانی آوردند و سرود های زمستانی را به زبان انگلیسی خواندند و روز شادی را کنار یکدیگر رقم زدند. در زیر گزارش تصویری این جشنواره را ببینید :

گزارش تصویری