مسابقات ریاضی استرالیا

مسابقه ریاضی استرالیا در روز پنج شنبه 97/7/5 برگزار شد.

مسابقه ریاضی استرالیا در روز پنج شنبه 97/7/5 برگزار شد.

 

این مسابقه برای دانش آموزان کلاس سوم به بالاتر در نظر گرفته شده است.