جشنواره حیوانات خانگی

روز 14 مهر روز دامپزشکی مبارک باد.

روز 14 مهر ماه به نام روز دامپزشکی نام گذاری شده است.

به مناسبت این روز از بچه ها خواسته شد که حیوانات خانگی خود را (به جز سگ و گربه ) به مدرسه بیاورند و نمایشگاهی از حیوانات خانگی مهیا کردیم و دانش آموزان تمامی پایه ها از آن بازدید کردند.

گزارش تصویری