روز جهانی کودک

روز جهانی کودک مبارک باد 

در روز دوشنبه 97/7/16 بچه ها با شور و هیجان خاصی وارد مدرسه شدند؛ زیرا از روز قبل به آن ها گفته شده بود که به مناسبت روز جهانی کودک جشنواره اسباب بازی دارند.

بعد از تبریک این روز به بچه ها اجازه داده شد که هر کلاس وارد سالن دبستان شوند و ساعتی از روز خود را به بازی و شادی و سرگرمی های گروهی اختصاص دهند.