جشن قرآن کلاس اولی ها

جشن قرآن، شروعی دوباره برای انس و معرفت بیشتر با کلام خدا

جشن قرآن در روز چهارشنبه یازدهم مهرماه 1397 برگزار شد.

در نمازخانه سفره ای چیده شد که دور تا دور آن با رحل های قرآن، شمع و شیرینی تزیین شده بود.

در آغاز سوره قرآنی توسط همه بچه ها قرائت شد.

برای بچه ها راجع به قرآن و احترام به آن و کلام خداوند صحبت شد. سپس فیلمی با موضوع قرآنی برای بچه ها نمایش داده شد. بعد از آن بچه ها به دور سفره قرآنی جمع شدند و کتاب های قرآن خود را از موسس مدرسه دریافت کردند. در آخر دانش آموزان باهم سرودی قرآنی خواندند و بعد از پذیرایی با کیک، با احترام کتاب های قرآن خود را به کلاس بردند.