شورای دانش آموزی

در روز چهارشنبه 97/8/2 انتخابات شورای دانش آموزی در مدرسه برگزار شد.

در روز چهارشنبه 97/8/2 انتخابات شورای دانش آموزی در مدرسه برگزار شد.

از دانش آموزان پایه سوم و چهارم که تمایل داشتند در شورای دانش آموزی با مدرسه همکاری کنند، کاندیدا هایی انتخاب شد. کاندیدا ها طی مهلت سه روزه ای که داشتند در مدرسه تبلیغات کردند.

در روز چهارشنبه دوم آبان ماه رای گیری در مدرسه صورت گرفت و بچه ها به هر کدام از کاندیدا هایی که دوست داشتند، رای دادند.

در پایان رای گیری با شمارش آرا اسامی کاندیداهایی که بیشترین رای را آورده بودند، اعلام شد.

اسامی منتخبین به شرح زیر می باشد :

هلیا طاهری 19 رای

نیکا کباری 17 رای

آوا سپیانی 16 رای

سها رضایی ملک 14 رای