دهه ریاضیات

اول تا دهم آبان ماه دهه ریاضیات نام گذاری شده است.

دهه ریاضیات

از یکم تا دهم آبان ماه بهترین فرصت برای معرفی ریاضیات است و به عبارتی عمومی کردن ریاضیات که شعار انجمن ریاضی ایران می باشد. واضح است که بهترین مکان برای تحقق این امر مدرسه است از این رو جشنواره ای با هدف آشنایی با کاربرد ریاضیات در زندگی، در مدرسه برگزار کردیم.

در این جشنواره ایستگاه های بازی ریاضی متناسب با هر گروه سنی در سالن مدرسه قرار داده شد و دانش آموزان با حضور در سالن و انجام بازی ها روز شاد و مفرحی را پشت سر گذاشتند.

همچنین سوال هایی متناسب با هر پایه از قبل طراحی شده و بر روی برد ریاضیات نصب شده بود که دانش آموزان با پاسخ به این سوال ها هدیه دریافت میکردند.

گزارش تصویری این برنامه را در زیر ببینید.