هفته کتاب و کتاب خوانی

هفته کتاب و کتاب خوانی بر همه دوستداران کتاب گرامی باد

از 24 لغایت 30 آبان ماه هفته کتاب و کتابخوانی نام گذاری شده است. به این مناسبت نمایشگاه کتابی در مدرسه دایر شد و دانش آموزان پس از بازدید، کتب مورد علاقه خود را از نمایشگاه خریداری نمودند.