کارگاه اندیشه و عمل مونته سوری پیش دبستان

کارگاه اندیشه و عمل مونته سوری پیش دبستان

گوشه ای از فعالیت های نوآموزان پیش دبستانی در کارگاه اندیشه و عمل مونته سوری
 

گزارش تصویری