همایش شرکت گاز

همایش شرکت گاز در گلستان آل طه

در روز دوشنبه 29 بهمن ماه از طرف شرکت گاز نمایندگانی به مدرسه آمدند . آن ها برای دانش آموزان درباره ی نکات ایمنی که باید در فصل سرما به خصوص در مورد وسایل گرمایشی رعایت کرد، صحبت کردند. همچنین در مورد درست مصرف کردن و صرفه جویی انرژی گاز نیز صحبت کردند. در پایان با دادن هدایایی به عنوان یادگاری همایش به پایان رسید.