کسب رتبه دوم ومدال نقره در مسابقات رباتیک دانشگاه تهران

کسب رتبه دوم ومدال نقره در مسابقات رباتیک  دانشگاه تهران را به خانم ها کیانا فتحی ، ضحی سادات میرمحمدی ، سها رضایی ملک و رها آهنگر تبریک عرض میکنیم.

دانش آموزان کوشا و پر تلاش گلستان آل طه افتخاری دیگر برای مدرسه به ارمغان آوردند.

کسب رتبه دوم  ومدال نقره در مسابقات رباتیک دانشگاه تهران  را به خانم ها کیانا فتحی ، ضحی سادات میرمحمدی ، سها رضایی ملک و رها آهنگر تبریک عرض میکنیم.

به امید موفقیت های بعدی این عزیزان

گزارش تصویری