جشن نوروز در گلستان

جشن نوروز در گلستان برگزار شد 

 ساقیا آمدن عید مبارک بادت      وین مواعید که کردی مرواد از یادت 

همزمان با روز های پایانی اسفند جشن زیبای نوروز در گلستان ما برگزار شد 

در این جشن مدیریت دبستان سال نو را به همگی تبریک گفته و به معرفی بسته جدید نوروزی  پرداختند  دانش آموزان به اجرای برنامه پرداختند   در پایان بسته های فعالیت نوروزی و هدایا به نوآموزان اهداشد 

گزارش تصویری