روز جهانی سلامت

شعار روز جهانی سلامت سال 1398 :

" مراقبت های اولیه بهداشتی برای پوشش همگانی سلامت "

با توجه به اینکه 18 فروردین ماه روز جهانی سلامتی نام گذاری شده است ، به همین مناسبت برنامه هایی در مدرسه برگزار شد که به شرح زیر می باشد :

1. برگزاری صبحانه سالم در حیاط مدرسه

2. صحبت های مربی بهداشت در مورد سلامتی و اهمیت سلامتی

3. مسابقه سیب خوردن بین دانش آموزان

گزارش تصویری