تابستانی شاد در'گلستان  آل طه

تابستان در دبستان

پایگاه تابستانی دبستان دخترانه گلستان  از روز یک شنبه دوم تیر ماه فعالیت خود را در محیطی سراسر شور ونشاط آغاز کزد این  کلاس ها تا 27 مرداد ماه ادامه دارد.

گزارش تصویری