اردوی تابستانی قلعه سحر آمیز به مناسبت روز دختر

چهار شنبه 12 تیر ماه  به مناسبت میلاد با سعادت حضرت معصومه ( س) و روز دختر اردوی تابستانی قلعه سحر امیز برگزار شد

چهار شنبه 12 تیر ماه  به مناسبت میلاد با سعادت حضرت معصومه ( س) و روز دختر اردوی تابستانی قلعه سحر امیز برگزار شد

 پس از اردو  مدیریت محترم برای دانش آموزان در مورد شخصیت حضرت معصومه صحبت کردند و هدایایی به ایشان دادند و در ادامه از دانش آموزان با بستنی پذیرایی به عمل آمد

گزارش تصویری این اردو را ببینید

گزارش تصویری