اردو لیزر تگ پرواز

برگزاری اردوی هیجان انگیز لیزر تگ برای گل های گلستان

اردوی هیجان انگیز لیزر تگ برای دانش آموزان پایه های سوم و چهارم و پنجم برگزار شد و خاطره ای دانشین را برایشان به ارمغان آورد.

در زیر گزارش تصویری این اردو را ببینید :

گزارش تصویری