جشن هزار

جشن هزار کلاس سومی ها

گل های کلاس سومی با اولین عدد چهار رقمی آشنا شدند و به همین مناسبت جشنی به عنوان جشن هزار که اولین عدد چهار رقمی می باشد ، در کارگاه عمل و مونته سوری برگزار شد. در این جشن دانش آموزان علاوه بر شادی و سرور به  درست کردن زنجیره ی هزارتایی نیز پرداختند.

در زیر گزارش تصویری این جشن را ببینید :

گزارش تصویری