جلسه دانش افزایی دکتر تبریزی

برگزاری جلسه دانش افزایی والدین با حضور دکتر تبریزی 

جلسه دانش افزایی والدین با حضور جناب دکتر تبریزی در تاریخ 1398/9/5 برگزار شد. در این جلسه در رابطه با استقلال ، استرس و اضطراب و دیگر  مسائل دانش آموزان صحبت شد.

گزارش تصویری