فیلم سینمایی بنیامین

خلاصه‌‌‌‌‌فیلم

خرابکاری‌ آشر، دوست بامزه اما دست و پا چلفتی بنیامین باعث اسارت مادر بنیامین توسط سربازان پادشاه می‌شود. بنیامین تصمیم می‌گیرد برای نجات مادرش به سفری پرخطر برود و این سرآغازی است برای ماجراهای پرفراز و نشیب بنیامین و آشر...

 گلستانی ها این  انیمیشن را دور هم در سینما تماشا کردند 

 

خلاصه‌‌‌‌‌فیلم

خرابکاری‌ آشر، دوست بامزه اما دست و پا چلفتی بنیامین باعث اسارت مادر بنیامین توسط سربازان پادشاه می‌شود. بنیامین تصمیم می‌گیرد برای نجات مادرش به سفری پرخطر برود و این سرآغازی است برای ماجراهای پرفراز و نشیب بنیامین و آشر...

 گلستانی ها این  انیمیشن را دور هم در سینما تماشا کردند 

گزارش تصویری